องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

facebookicon mail
bell

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ
054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17
39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ
ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com

kmvzlh

สินค้าโอท้อป

พญากรณ์อากาศ

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ

ลิงค์องกรอื่น ๆ

ITALogo1
Untitled-1 
dla
nancoth
moi
prd

Facebook Like Box

สไลด2

กิจกรรม / โครงการ

IMAGE โตรงการคนดีศรีผาตอ ประจำปี 2565
วันพฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลผาตอ... Read More...
IMAGE ตรวจสอบผู้ประสบปัญหาทางสังคม 2565
วันพฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2565
อบต.ผาตอ โดยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด... Read More...
IMAGE ออกสำรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านนาหนุน 3
วันพฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2565
อบต.ผาตอ โดยกองช่าง ออกสำรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง... Read More...
IMAGE กิจกรรมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 2565
วันพฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2565
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ และข้าราชการพนักงานส่วนตำบล... Read More...
IMAGE โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ... Read More...
IMAGE การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565
วันอังคาร, 03 พฤษภาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565... Read More...
IMAGE โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนห้วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565
วันอังคาร, 03 พฤษภาคม 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนห้วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565     ... Read More...
IMAGE การประชุมประจำเดือน องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ
วันศุกร์, 29 เมษายน 2565
องค์การบริหารส่วนตตำบลผาตอจัดการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน... Read More...
IMAGE โครงการป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันอังคาร, 12 เมษายน 2565
อบต.ผาตอ ดำเนินโครงการป้องกันไฟป่า ประจำปี 2565 Read More...
IMAGE ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
วันพุธ, 09 มีนาคม 2565
อบต.ผาตอ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... Read More...
IMAGE กิจกรรมทำความสะอาด “big cleaning day” ตาม”โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ”
วันจันทร์, 14 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.ผาตอ อ.ท่าวังผา โดยนายอุดม เนตรวีระ นายก อบต.... Read More...
IMAGE โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร
วันศุกร์, 17 กันยายน 2564
วันที่ 15 ก.ย.2564 อบต.ผาตอ... Read More...
IMAGE โครงการคนดีศรีผาตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันจันทร์, 06 กันยายน 2564
โครงการคนดีศรีผาตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายละเอียดเพิ่มเติม)   Read More...
IMAGE กิจกรรมล้างทำความสะอาดบ้านนาหนุน 2 และนาหนุน 3
วันพุธ, 14 กรกฎาคม 2564
         วันที่ 14 กรกฎาคม  2564 อบต.ผาตอ ร่วมกับอำเภอท่าวังผา ... Read More...
IMAGE ลงพื้นที่คัดกรอง ตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ผู้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (มะม่วง)
วันศุกร์, 07 พฤษภาคม 2564
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564  อบต.ผาตอนำโดยท่านนายกจันทร์เพ็ญ  อะทะ ร่วมกับ... Read More...
IMAGE โครงการป้องกันและลดอุบัติิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 (ค.2)
วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน 2564
         อบต.ผาตอ ร่วมกับ สภ.ท่าวังผา... Read More...
IMAGE กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ครั้งที่ 2)
วันศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2564
อบต.ผาตอ นำโดยท่านนายจันทร์เพ็ญ  อะทะ คณะผู้บริหาร พนักงาน... Read More...
IMAGE โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ กิจกรรม Big ClBeaning Day (ครั้งที่ 2)
วันศุกร์, 29 มกราคม 2564
อบต.ผาตอ ได้จัดกิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ Big Cleaning Day... Read More...
IMAGE กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ครั้งที่ 1)
วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564
อบต.ผาตอ นำโดยคณะผุู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.ผาตอ... Read More...
IMAGE โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ กิจกรรม Big ClBeaning Day (ครั้งที่ 1)
วันศุกร์, 15 มกราคม 2564
 อบต.ผาตอ ได้จัดกิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ กิจกรรม Big... Read More...
IMAGE ลงพื้นที่เยี่ยมผุู้สูงอายุ ผู้พิการติดเตียง
วันอังคาร, 29 ธันวาคม 2563
อบต.ผาตอ ร่วมกับ รพ.สต.ในพื้นที่ตำบลผาตอ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ... Read More...
IMAGE โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ
วันศุกร์, 18 ธันวาคม 2563
อบต.ผาตอ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ... Read More...
IMAGE ลงพื้นที่เยี่ยมเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม
วันอังคาร, 29 กันยายน 2563
อบต.ผาตอ ลงพื้นที่เยี่ยมเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผุ้สูงอายุ ผู้พิการ... Read More...
รายงานผลโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี 2563 (5)
วันศุกร์, 25 กันยายน 2563
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตฯ Read More...
IMAGE โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมกลุ่มสตรีตำบลผาตอ (การประดิษฐ์ใบตองบายศรีสู่ขวัญ) (Z)
วันพุธ, 09 กันยายน 2563
อบต.ผาตอ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมกลุ่มสตรีตำบลผาตอ... Read More...
IMAGE กิจกรรมพ่นละอองฝอยป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบ 63 (2)
วันศุกร์, 17 กรกฎาคม 2563
               อบต.ผาตอ... Read More...
IMAGE กิจกรรมลงพื้นที่ตรวจจุดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563
          อบต.ผาตอ ร่วมกับนายอำเภอท่าวังผา สาธารณสุขอำเภอท่าวังผา... Read More...
IMAGE โครงการป้องกันไฟป่า ประจำปี 2563
วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2563
             อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันไฟป่า... Read More...
IMAGE โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ครั้งที่ 2
วันพุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2563
            อบต.ผาตอ ได้ดำเนินโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ... Read More...
IMAGE โครงการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะ
วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2563
           วันที่ 29 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ... Read More...
IMAGE โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ครั้งที่ 1 (Z)
วันพฤหัสบดี, 30 มกราคม 2563
             อบต.ผาตอ... Read More...
IMAGE โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (3)
วันอังคาร, 14 มกราคม 2563
             อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี... Read More...
IMAGE โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลผาตอ
วันพฤหัสบดี, 02 มกราคม 2563
          อบต.ผาตอ... Read More...
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการ งบ 62 (4))
วันอังคาร, 26 พฤศจิกายน 2562
แบบรายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ (เบี้ยยังชีพ) Read More...
IMAGE กิจกรรมพ่นหมอกควันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย งบประมาณ 2562 (1)
วันอังคาร, 10 กันยายน 2562
             อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการรณรงค์ ป้องกัน พ่นหมอกควัน... Read More...
IMAGE โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การป้องกัน แก้ไขปัญหาและยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ปีงบ 2562 (3)
วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2562
           อบต.ผาตอ ร่วมกับ สนง.อัยการจังหวัดน่าน (สาขาปัว)... Read More...

จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนเมษายน 2565
วันศุกร์, 06 พฤษภาคม 2565
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนเมษายน 2565 (ตามเอกสารแนบท้าย) Read More...
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนมีนาคม 2565
วันพฤหัสบดี, 07 เมษายน 2565
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนมีนาคม 2565 (ตามเอกสารแนบท้าย) Read More...
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
วันพฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2565
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565  (ตามเอกสารแนบท้าย) Read More...
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนมกราคม 2565
วันพฤหัสบดี, 10 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนมกราคม 2565 (ตามเอกสารแนบท้าย) Read More...

ข่าวสาร/แจ้งให้ทราบ

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
วันพฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2565
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (1)  Read More...
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
วันพฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2565
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ Read More...
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
วันพฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2565
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ Read More...
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันพฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2565
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   Read More...
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันพฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2565
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี Read More...
023 สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
วันพฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2565
023 สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน Read More...

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

Page:
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตี้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

26-05-2565 Hits:10 ประชาสัมพันธ์ สรรพวุธ - avatar สรรพวุธ

ประกาศผลสอบคัดเลือกบ…

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตี้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  

Read more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

26-05-2565 Hits:15 ประชาสัมพันธ์ สรรพวุธ - avatar สรรพวุธ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

Read more

24-05-2565 Hits:7 ประชาสัมพันธ์ สรรพวุธ - avatar สรรพวุธ

ประชาสัมพันธ์หนังสือ…

ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOOK คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน

Read more

19-05-2565 Hits:10 ประชาสัมพันธ์ สรรพวุธ - avatar สรรพวุธ

รายงานผลการดำเนินการ…

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ 2564

Read more

19-05-2565 Hits:7 ประชาสัมพันธ์ สรรพวุธ - avatar สรรพวุธ

คู่มือการปฏิบัติงานก…

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Read more

19-05-2565 Hits:6 ประชาสัมพันธ์ สรรพวุธ - avatar สรรพวุธ

มาตรการจัดการเรื่องร…

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Read more

19-05-2565 Hits:6 ประชาสัมพันธ์ สรรพวุธ - avatar สรรพวุธ

หลักเกณฑ์ มาตรการ แล…

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

Read more

19-05-2565 Hits:9 ประชาสัมพันธ์ สรรพวุธ - avatar สรรพวุธ

มาตราการส่งเสริมความ…

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ประชาสัมพันธ์เพลงอาร์สา

01 โครงสร้าง

02 ข้อมูลผู้บริหาร

03 อำนาจหน้าที่

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05 ข้อมูลการติดต่อ

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

08 Q&A

09 Social Network

010 แผนการดำเนินงานประจำปี 

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน    (1)    (2)   (3)

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017 E-Service

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ไตรมาส2) 

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

021 แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023 สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

029 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (1)

034 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

036 การประเมินความสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  (ส่วนที่ 1)  (ส่วนที่ 2) 

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ส่วนที่ 1)  (ส่วนที่ 2) 

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

039 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รายงานเพิ่มเติม)

043 การดำเนินการตามมาตการส่งเสริมคุณธรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

Login Form

สถิติผู้มาเยี่ยมชม

3584160
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
174
311
1080
3582196
174
6240
3584160

Your IP: 18.207.133.27
Server Time: 2022-07-01 17:52:43

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.