องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

facebookicon mail
bell

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ
054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17
39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ
ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com

kmvzlh

สินค้าโอท้อป

พญากรณ์อากาศ

กิจกรรม / โครงการ

IMAGE กิจกรรมล้างทำความสะอาดบ้านนาหนุน 2 และนาหนุน 3
วันพุธ, 14 กรกฎาคม 2564
         วันที่ 14 กรกฎาคม  2564 อบต.ผาตอ ร่วมกับอำเภอท่าวังผา ... Read More...
IMAGE ลงพื้นที่คัดกรอง ตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ผู้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (มะม่วง)
วันศุกร์, 07 พฤษภาคม 2564
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564  อบต.ผาตอนำโดยท่านนายกจันทร์เพ็ญ  อะทะ ร่วมกับ... Read More...
IMAGE โครงการป้องกันและลดอุบัติิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 (ค.2)
วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน 2564
         อบต.ผาตอ ร่วมกับ สภ.ท่าวังผา... Read More...
IMAGE กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ครั้งที่ 2)
วันศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2564
อบต.ผาตอ นำโดยท่านนายจันทร์เพ็ญ  อะทะ คณะผู้บริหาร พนักงาน... Read More...
IMAGE โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ กิจกรรม Big ClBeaning Day (ครั้งที่ 2)
วันศุกร์, 29 มกราคม 2564
อบต.ผาตอ ได้จัดกิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ Big Cleaning Day... Read More...
IMAGE กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ครั้งที่ 1)
วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564
อบต.ผาตอ นำโดยคณะผุู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.ผาตอ... Read More...
IMAGE โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ กิจกรรม Big ClBeaning Day (ครั้งที่ 1)
วันศุกร์, 15 มกราคม 2564
 อบต.ผาตอ ได้จัดกิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ กิจกรรม Big... Read More...
IMAGE ลงพื้นที่เยี่ยมผุู้สูงอายุ ผู้พิการติดเตียง
วันอังคาร, 29 ธันวาคม 2563
อบต.ผาตอ ร่วมกับ รพ.สต.ในพื้นที่ตำบลผาตอ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ... Read More...
IMAGE โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ
วันศุกร์, 18 ธันวาคม 2563
อบต.ผาตอ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ... Read More...
IMAGE ลงพื้นที่เยี่ยมเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม
วันอังคาร, 29 กันยายน 2563
อบต.ผาตอ ลงพื้นที่เยี่ยมเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผุ้สูงอายุ ผู้พิการ... Read More...
รายงานผลโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี 2563 (5)
วันศุกร์, 25 กันยายน 2563
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตฯ Read More...
IMAGE โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมกลุ่มสตรีตำบลผาตอ (การประดิษฐ์ใบตองบายศรีสู่ขวัญ) (Z)
วันพุธ, 09 กันยายน 2563
อบต.ผาตอ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมกลุ่มสตรีตำบลผาตอ... Read More...
IMAGE กิจกรรมพ่นละอองฝอยป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบ 63 (2)
วันศุกร์, 17 กรกฎาคม 2563
               อบต.ผาตอ... Read More...
IMAGE กิจกรรมลงพื้นที่ตรวจจุดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563
          อบต.ผาตอ ร่วมกับนายอำเภอท่าวังผา สาธารณสุขอำเภอท่าวังผา... Read More...
IMAGE โครงการป้องกันไฟป่า ประจำปี 2563
วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2563
             อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันไฟป่า... Read More...
IMAGE โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ครั้งที่ 2
วันพุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2563
            อบต.ผาตอ ได้ดำเนินโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ... Read More...
IMAGE โครงการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะ
วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2563
           วันที่ 29 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ... Read More...
IMAGE โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ครั้งที่ 1 (Z)
วันพฤหัสบดี, 30 มกราคม 2563
             อบต.ผาตอ... Read More...
IMAGE โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (3)
วันอังคาร, 14 มกราคม 2563
             อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี... Read More...
IMAGE โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลผาตอ
วันพฤหัสบดี, 02 มกราคม 2563
          อบต.ผาตอ... Read More...
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการ งบ 62 (4))
วันอังคาร, 26 พฤศจิกายน 2562
แบบรายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ (เบี้ยยังชีพ) Read More...
IMAGE กิจกรรมพ่นหมอกควันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย งบประมาณ 2562 (1)
วันอังคาร, 10 กันยายน 2562
             อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการรณรงค์ ป้องกัน พ่นหมอกควัน... Read More...
IMAGE โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การป้องกัน แก้ไขปัญหาและยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ปีงบ 2562 (3)
วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2562
           อบต.ผาตอ ร่วมกับ สนง.อัยการจังหวัดน่าน (สาขาปัว)... Read More...
IMAGE โครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
วันอังคาร, 02 กรกฎาคม 2562
        อบต.ผาต ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ 1 อปท.1... Read More...
IMAGE โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2562
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562
อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ อปพร.... Read More...
IMAGE กิจกรรมกิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”
วันพฤหัสบดี, 10 มกราคม 2562
        9 มกราคม 2562 อบต.ผาตอ ได้จัดกิจกรรม Kick off  แผนรณรงค์... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันดินโลก
วันอังคาร, 04 ธันวาคม 2561
          อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก ในวันที่ 3 ธ.ค.61... Read More...
IMAGE โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลผาตอ
วันพฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2561
                     ศพค.ผาตอ... Read More...
IMAGE โครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะและพัฒนาการกรีดยางพารา
วันจันทร์, 03 กันยายน 2561
         อบต.ผาตอ ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน... Read More...
IMAGE โครงการเพื่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ศพด.ผาตอ ประจำปี 2561 (AA)
วันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2561
                                           กองการศึกษา... Read More...
IMAGE โครงการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิลงทะเบียนผุู้สูงอายุ ปีงบ 63
วันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2561
                               อบต.ผาตอ... Read More...
IMAGE โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 (1)
วันอังคาร, 24 เมษายน 2561
อบต.ผาตอร่วมกับ สภ.ท่าวังผา ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ... Read More...

จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2564
วันพฤหัสบดี, 09 ธันวาคม 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2564 (ตามเอกสารแนบท้าย) Read More...
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนตุลาคม 2564
วันอังคาร, 09 พฤศจิกายน 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนตุลาคม 2564 (ตามเอกสารแนบท้าย) Read More...
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
วันพฤหัสบดี, 14 ตุลาคม 2564
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (เอกสารแนบท้าย) Read More...
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนกันยายน 2564
วันศุกร์, 08 ตุลาคม 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนกันยายน 2564 (ตามเอกสารแนบท้าย) Read More...

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

Page:
รับโอนพนักงาน  ส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น

28-01-2565 Hits:2 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สรรพวุธ - avatar สรรพวุธ

รับโอนพนักงาน ส่วนต…

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน มีความประสงค์รับโอนพนักงาน  ส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งที่ว่าง ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ...

Read more

12-01-2565 Hits:17 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สรรพวุธ - avatar สรรพวุธ

คำแถลงนโยบายนายกองค์…

    คำแถลงนโยบายของ นายอุดม  เนตรวีระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ สมัยสามัญ 1/2565  วันที่ 11 มกราคม...

Read more

28-12-2564 Hits:7 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

งบแสดงฐานะการเงินและ…

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตามเอกสารแนบท้าย)

Read more

04-10-2564 Hits:42 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิ…

ประกาศ รายชื่อแนบท้ายประกาศ

Read more
จดหมายข่าว ถ้าไม่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีโทษอย่างไร

16-08-2564 Hits:66 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

จดหมายข่าว ถ้าไม่เสี…

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2563 ถ้าไม่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีโทษอย่างไร

Read more

10-08-2564 Hits:56 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน…

คำสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้าย

Read more

10-08-2564 Hits:51 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

ประกาศการถ่ายโอนภารก…

ประกาศการจดทะเบียน

Read more

09-08-2564 Hits:67 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

คำสั่งแต่งตั้งนายทะเ…

คำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียน

Read more

ประชาสัมพันธ์เพลงอาร์สา

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ

Facebook Like Box

Untitled-1 
dla
nancoth
moi
prd

สถิติผู้มาเยี่ยมชม

3530541
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
109
367
2035
3523453
10144
15265
3530541

Your IP: 54.173.214.227
Server Time: 2022-01-28 12:39:34

Login Form

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.