องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง


Strict Standards: Declaration of JCacheControllerView::get() should be compatible with JCacheController::get($id, $group = NULL) in /home/www/virtual/chiangklang.org/phatorlocal_org/htdocs/libraries/joomla/cache/controller/view.php on line 0

01 โครงสร้าง

02 ข้อมูลผู้บริหาร

03 อำนาจหน้าที่

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05 ข้อมูลการติดต่อ

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

08 Q&A

09 Social Network

010 แผนการดำเนินงานประจำปี 

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน    (1)    (2)   (3)

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017 E-Service

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ไตรมาส2) 

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

021 แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023 สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

029 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (1)

034 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

036 การประเมินความสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  (ส่วนที่ 1)  (ส่วนที่ 2) 

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ส่วนที่ 1)  (ส่วนที่ 2) 

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

039 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รายงานเพิ่มเติม)

043 การดำเนินการตามมาตการส่งเสริมคุณธรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.