องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ผู้บริหาร

1 

นางจันทร์เพ็ญ   อะทะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ

facebookiconmail
animated-gifs-cell-phones-07054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17

 

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ


39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ

ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 

อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

สินค้าโอท้อป

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ

sapa1

index1230

วิสัยทัศน์
             สังคมอยุู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม    และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
  
ที่ตั้งและประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ
       องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 1 บ้านวังทอง ตำบลผาตอ  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าวังผา 7 กิโลเมตร เดิมเป็นสภาตำบลตั้งขึ้นตาม  พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจากกะทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ 2540 

เนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ      มีทั้งหมด ประมาณ  53.985  ตารางกิโลเมตร หรือ 33,724.22 ไร่ 
แยกเป็น
        -  พื้นที่ทำการเกษตร      23,595.54   ไร่
        -  พื้นที่ป่า                   9,778.03   ไร่
        -  พื้นที่หมู่บ้าน                 174.91   ไร่
        -  พื้นที่แหล่งน้ำ                 85.72    ไร่

 
ที่ตั้งและอาณาเขต
ภูมิประเทศ   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นที่ราบลุ่ม         
-    ทิศเหนือ         ติดต่อ     อำเภอสองแคว และอำเภอเชียงกลาง
-    ทิศตะวันออก   ติดต่อ     ตำบลเจดีย์ชัย  อำเภอปัว
-    ทิศใต้  ติดต่อ   ตำบลริม อำเภอท่าวังผา
-    ทิศตะวันตก     ติดต่อ     ตำบลแสนทอง และตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา

ร้องทุกข์ร้องเรียน

ใส่อีเมล์ของคุณ 
เรื่อง 
รายละเอียด 
ชื่อ-สกุล 
ที่อยู่ 
กรุณาใส่ข้อมูลในที่ปรากฎ gchys ช่วยป้องกันสแปม
    

ลิงค์องกรอื่น ๆ

Untitled-1 
dla
nancoth
moi
prd

สถิติผู้มาเยี่ยมชม

3102112
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
550
875
1425
3098386
96409
166589
3102112

Your IP: 34.229.76.193
Server Time: 2019-05-27 14:01:18

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.