องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง


Strict Standards: Declaration of JCacheControllerView::get() should be compatible with JCacheController::get($id, $group = NULL) in /home/www/virtual/chiangklang.org/phatorlocal_org/htdocs/libraries/joomla/cache/controller/view.php on line 0

ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งที่ว่าง เขียนโดย สรรพวุธ 20
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตี้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย สรรพวุธ 25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย สรรพวุธ 35
ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOOK คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน เขียนโดย สรรพวุธ 22
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม เขียนโดย สรรพวุธ 16
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 18
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 23
ขั้นตอนและวิธีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เขียนโดย Super User 28
การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เขียนโดย Super User 21

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.