องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง


Strict Standards: Declaration of JCacheControllerView::get() should be compatible with JCacheController::get($id, $group = NULL) in /home/www/virtual/chiangklang.org/phatorlocal_org/htdocs/libraries/joomla/cache/controller/view.php on line 0

ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เขียนโดย สรรพวุธ 4
ประชาสัมพันธ์ เว็ปไซด์ใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ เขียนโดย สรรพวุธ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เขียนโดย สรรพวุธ 16
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เขียนโดย สรรพวุธ 10
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เขียนโดย สรรพวุธ 15
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. 2566 เขียนโดย สรรพวุธ 25
ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เขียนโดย สรรพวุธ 26
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย สรรพวุธ 49
แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจําปี พ.ศ. 2564 เขียนโดย สรรพวุธ 82
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย สรรพวุธ 90

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.