องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บันทึกการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย phatorlocal 53
บันทึกการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย phatorlocal 44
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย phatorlocal 101
บันทึกการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย phatorlocal 453
บันทึกการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย phatorlocal 56
บันทึกการประชุมสมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย phatorlocal 58
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย phatorlocal 102
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย phatorlocal 104
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2562 เขียนโดย phatorlocal 105
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2562 เขียนโดย phatorlocal 102

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.