องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บันทึกการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย phatorlocal 32
บันทึกการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย phatorlocal 29
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย phatorlocal 83
บันทึกการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย phatorlocal 36
บันทึกการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย phatorlocal 38
บันทึกการประชุมสมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย phatorlocal 38
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย phatorlocal 85
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย phatorlocal 87
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2562 เขียนโดย phatorlocal 88
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2562 เขียนโดย phatorlocal 87

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.