องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

1. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563

2. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (รอบ 12 เดือน)

3. รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)

4. รายงานการติดตามผลรอบ 6 เดือน

5. รายงานการติดตามผลการป้องกันการทุจริต ปี63 (รอบ 6 เดือน)

6. รายงานการติดตามผลการป้องกันการทุจริต ปี 62 (รอบ12 เดือน)

7. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบ 62

8. ผลการปฏิบัติตามคำแนะนำจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 62

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.