องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การมีส่วนร่วม เขียนโดย phatorlocal 445
เอกสารประชาสัมพันธ์ เขียนโดย phatorlocal 13
สรุปสถิติรับเรื่องร้องเรยนการทุจริต 63 เขียนโดย phatorlocal 11
การรายงานติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต เขียนโดย phatorlocal 338
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย phatorlocal 6
แผนการป้องกันการทุจริต ปี 2561 เขียนโดย phatorlocal 390
แผนการป้องกันการทุจริต เขียนโดย phatorlocal 415
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน เขียนโดย phatorlocal 427
คู่มือแนวทางการร้องเรียนร้องทุกข์ เขียนโดย phatorlocal 345
ประกาศเจตนารมภ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรับปชั่น เขียนโดย phatorlocal 142

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.