องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การรายงานติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต เขียนโดย phatorlocal 582
การมีส่วนร่วม เขียนโดย phatorlocal 601
สรุปสถิติรับเรื่องร้องเรยนการทุจริต 63 เขียนโดย phatorlocal 193
เอกสารประชาสัมพันธ์ เขียนโดย phatorlocal 120
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 เขียนโดย phatorlocal 124
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย phatorlocal 117
แผนการป้องกันการทุจริต ปี 2561 เขียนโดย phatorlocal 540
แผนการป้องกันการทุจริต เขียนโดย phatorlocal 537
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน เขียนโดย phatorlocal 571
คู่มือแนวทางการร้องเรียนร้องทุกข์ เขียนโดย phatorlocal 476

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.