องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานสรุปสถิติรับเรื่องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริ ปีงบ 64 (รอบ 6 เดือนหลัง) เขียนโดย phatorlocal 69
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขียนโดย phatorlocal 70
การรายงานติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต เขียนโดย phatorlocal 733
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง เขียนโดย phatorlocal 48
การมีส่วนร่วม เขียนโดย phatorlocal 87
การประเมินความเสียงการทุจริต ปี 2564 เขียนโดย phatorlocal 81
ผลการปฏิบัติตามคำแนะนำจากการประเมินคุณธรรมฯ ปี 2563 (1) เขียนโดย phatorlocal 56
รายงานสรุปสถิติรับเรื่องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริ ปีงบ 63 (รอบ 6 เดือนหลัง) เขียนโดย phatorlocal 54
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563 (A) เขียนโดย phatorlocal 65
สรุปสถิติรับเรื่องร้องเรยนการทุจริต 63 เขียนโดย phatorlocal 290

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.