องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แนวทางการปฎิบัติงานการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานสรุปสถิติรับเรื่องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริ ปีงบ 64 (รอบ 6 เดือนหลัง) เขียนโดย phatorlocal 162
ผลการปฏิบัติตามคำแนะนำจากการประเมินคุณธรรมฯ ปี 2563 (1) เขียนโดย phatorlocal 138
รายงานสรุปสถิติรับเรื่องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริ ปีงบ 63 (รอบ 6 เดือนหลัง) เขียนโดย phatorlocal 136
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563 (A) เขียนโดย phatorlocal 144
สรุปสถิติรับเรื่องร้องเรยนการทุจริต 63 เขียนโดย phatorlocal 547
เจตจำนงของการบริหาร เขียนโดย phatorlocal 125
เอกสารประชาสัมพันธ์ เขียนโดย phatorlocal 267
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 เขียนโดย phatorlocal 315
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย phatorlocal 263
แผนการป้องกันการทุจริต ปี 2561 เขียนโดย phatorlocal 746

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.