องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานคาใช้จ่ายประจำปี 64 (รอบ 6 เดือนแรก) เขียนโดย phatorlocal 38
สถิติการให้บริการ ปีงบ 2564 เขียนโดย phatorlocal 35
รายงานผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ 64 (6 เดือนแรก1) เขียนโดย phatorlocal 38
งบแสดงฐานะการเงิน 2563 เขียนโดย phatorlocal 77
สรุปรายงานความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 (1) เขียนโดย phatorlocal 32
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เขียนโดย phatorlocal 39
โครงการคนดีศรีผาตอ เขียนโดย phatorlocal 94
สรุปสถิติการเรื่องร้องเรียนการุทจริต 63 เขียนโดย phatorlocal 94
สรุปสถิติการเข้ารับบริการของประชาชน 63 (1) เขียนโดย phatorlocal 94
รายงานผลการดำเนินงานปีงบ 63 (รอบ 6 เดือน) 1 เขียนโดย phatorlocal 89

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.