องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานคาใช้จ่ายประจำปี 64 (รอบ 6 เดือนแรก) เขียนโดย phatorlocal 26
สถิติการให้บริการ ปีงบ 2564 เขียนโดย phatorlocal 24
รายงานผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ 64 (6 เดือนแรก1) เขียนโดย phatorlocal 22
งบแสดงฐานะการเงิน 2563 เขียนโดย phatorlocal 55
สรุปรายงานความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 (1) เขียนโดย phatorlocal 21
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เขียนโดย phatorlocal 26
โครงการคนดีศรีผาตอ เขียนโดย phatorlocal 85
สรุปสถิติการเรื่องร้องเรียนการุทจริต 63 เขียนโดย phatorlocal 73
สรุปสถิติการเข้ารับบริการของประชาชน 63 (1) เขียนโดย phatorlocal 74
รายงานผลการดำเนินงานปีงบ 63 (รอบ 6 เดือน) 1 เขียนโดย phatorlocal 78

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.