องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลผาตอ จำนวน 1 แห่ง
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลผาตอบ้านน้ำโมง จำนวน 1 แห่ง
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลผาตอบ้านแหน 2 จำนวน 1 แห่ง
     - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน คน
     - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 7 แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.