องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ เขียนโดย Super User 519883
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย Super User 2108
ทรัพยากรธรรมชาติ เขียนโดย Super User 1341
โครงสร้างพื้นฐาน เขียนโดย Super User 1379
ด้านเศรษฐกิจรายได้ เขียนโดย Super User 1293
ลักษณะทางกายภาพ เขียนโดย Super User 1343
เขตการปกครอง เขียนโดย Super User 1864
ด้านสาธารณสุข เขียนโดย Super User 1452
ด้านการเงินการคลัง เขียนโดย Super User 1770
ข้อมูลพื้นฐาน เขียนโดย Super User 2015

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.