องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ เขียนโดย Super User 505303
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย Super User 2069
ทรัพยากรธรรมชาติ เขียนโดย Super User 1310
โครงสร้างพื้นฐาน เขียนโดย Super User 1344
ด้านเศรษฐกิจรายได้ เขียนโดย Super User 1255
ลักษณะทางกายภาพ เขียนโดย Super User 1304
เขตการปกครอง เขียนโดย Super User 1787
ด้านสาธารณสุข เขียนโดย Super User 1394
ด้านการเงินการคลัง เขียนโดย Super User 1703
ข้อมูลพื้นฐาน เขียนโดย Super User 1953

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.