องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ เขียนโดย Super User 453809
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย Super User 1863
ทรัพยากรธรรมชาติ เขียนโดย Super User 1140
โครงสร้างพื้นฐาน เขียนโดย Super User 1185
ด้านเศรษฐกิจรายได้ เขียนโดย Super User 1082
ลักษณะทางกายภาพ เขียนโดย Super User 1140
เขตการปกครอง เขียนโดย Super User 1506
ด้านสาธารณสุข เขียนโดย Super User 1173
ด้านการเงินการคลัง เขียนโดย Super User 1390
ข้อมูลพื้นฐาน เขียนโดย Super User 1684

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.