องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ เขียนโดย Super User 562993
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย Super User 2254
ทรัพยากรธรรมชาติ เขียนโดย Super User 1424
โครงสร้างพื้นฐาน เขียนโดย Super User 1475
ด้านเศรษฐกิจรายได้ เขียนโดย Super User 1398
ลักษณะทางกายภาพ เขียนโดย Super User 1433
เขตการปกครอง เขียนโดย Super User 2051
ด้านสาธารณสุข เขียนโดย Super User 1550
ด้านการเงินการคลัง เขียนโดย Super User 1917
ข้อมูลพื้นฐาน เขียนโดย Super User 2151

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.