องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ เขียนโดย Super User 450859
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย Super User 1824
ทรัพยากรธรรมชาติ เขียนโดย Super User 1109
โครงสร้างพื้นฐาน เขียนโดย Super User 1150
ด้านเศรษฐกิจรายได้ เขียนโดย Super User 1043
ลักษณะทางกายภาพ เขียนโดย Super User 1101
เขตการปกครอง เขียนโดย Super User 1466
ด้านสาธารณสุข เขียนโดย Super User 1141
ด้านการเงินการคลัง เขียนโดย Super User 1356
ข้อมูลพื้นฐาน เขียนโดย Super User 1629

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.