องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ เขียนโดย Super User 626153
ทรัพยากรธรรมชาติ เขียนโดย Super User 1612
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย Super User 2667
โครงสร้างพื้นฐาน เขียนโดย Super User 1795
ด้านเศรษฐกิจรายได้ เขียนโดย Super User 1652
ลักษณะทางกายภาพ เขียนโดย Super User 1696
เขตการปกครอง เขียนโดย Super User 2708
ด้านสาธารณสุข เขียนโดย Super User 1842
ด้านการเงินการคลัง เขียนโดย Super User 2333
ข้อมูลพื้นฐาน เขียนโดย Super User 2529

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.