องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ เขียนโดย Super User 490754
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย Super User 2020
ทรัพยากรธรรมชาติ เขียนโดย Super User 1270
โครงสร้างพื้นฐาน เขียนโดย Super User 1307
ด้านเศรษฐกิจรายได้ เขียนโดย Super User 1217
ลักษณะทางกายภาพ เขียนโดย Super User 1267
เขตการปกครอง เขียนโดย Super User 1698
ด้านสาธารณสุข เขียนโดย Super User 1331
ด้านการเงินการคลัง เขียนโดย Super User 1629
ข้อมูลพื้นฐาน เขียนโดย Super User 1882

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.