องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ (เดือนกันยายน 2561) เขียนโดย phatorlocal 440
ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563 ฉบับปรังปรุง) เขียนโดย phatorlocal 199
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานช่าง เขียนโดย phatorlocal 482
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ประสงค์รับเงินด้วยตนเอง เดือน พ.ค.61 เขียนโดย phatorlocal 643
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย phatorlocal 186
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย phatorlocal 190
ประกาศการงดเว้นการเผา เขียนโดย phatorlocal 186
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2561 เขียนโดย phatorlocal 224
ประชาสัมพันธ์กำารป้องกันอัคคีภัย เขียนโดย phatorlocal 190
นโยบายด้านความโปร่งใสของผู้บริหาร เขียนโดย phatorlocal 799

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.