องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เขียนโดย phatorlocal 427
ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการคอร์รับปชั่น เขียนโดย phatorlocal 159
แ่ผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในชุมชน เขียนโดย phatorlocal 66
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด เขียนโดย phatorlocal 62
เอกสารรณรงค์ ประขาสัมพันธ์การป้องกันเอดส์ เขียนโดย phatorlocal 1009
ประชาสัมพันธ์กองทุนคุ้มครองเด็ก เขียนโดย phatorlocal 62
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เขียนโดย phatorlocal 402
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เขียนโดย phatorlocal 357
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2562 เขียนโดย phatorlocal 220
สรุปรายงานผลแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน (โอนเงินเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคาร) เขียนโดย phatorlocal 217

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.