องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ก.ค.62 เขียนโดย phatorlocal 340
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล เขียนโดย phatorlocal 307
กรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-64) เขียนโดย phatorlocal 330
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.ผาตอ เขียนโดย phatorlocal 326
ประกาศมาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ เขียนโดย phatorlocal 3
ทดสอบ เขียนโดย Super User 410
ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง เขียนโดย phatorlocal 73
ประกาศผลการคัดเลือกคนดีศรีผาตอ ประจำปี 2562 (1) เขียนโดย phatorlocal 424
ประชาสัมพันธ์การป้องกัน ดูแลความปลอดภัย และการลดความเสี่ยงต่อชีวิตประชาชน เขียนโดย phatorlocal 194
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ อบต. เขียนโดย phatorlocal 64

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.