องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ12 เขียนโดย phatorlocal 693
เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ เขียนโดย phatorlocal 708
เอกสารรณรงค์ ประขาสัมพันธ์การป้องกันเอดส์ เขียนโดย phatorlocal 718
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 1 เขียนโดย phatorlocal 1873
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ พ.ค.58 (1) เขียนโดย phatorlocal 680
แผนผังการลดขั้นตอนระยะเวลาให้บริการประชาชน เขียนโดย phatorlocal 672
งานแข่งเรือ เขียนโดย phatorlocal 707
งานทำบุญทอดผ้าป่าสามััคคีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลผาตอ เขียนโดย phatorlocal 663
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มี.ค.58 เขียนโดย phatorlocal 655
โครงการบูรณาการเพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2558 เขียนโดย phatorlocal 690

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.