องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือ เขียนโดย phatorlocal 6
จดหมายข่าว การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เขียนโดย phatorlocal 5
จดหมายข่าว การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เขียนโดย phatorlocal 4
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย phatorlocal 218
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาพื้นที่สีเขียว เขียนโดย phatorlocal 6
แผนงานสาธารณสุข เขียนโดย phatorlocal 77
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาว เขียนโดย phatorlocal 6
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปี 2562 เขียนโดย phatorlocal 192
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2563 เขียนโดย phatorlocal 22
ผลการให้บริการประชาชน (ความพึงพอใจ ) เขียนโดย phatorlocal 148

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.