องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 4 ประจำปี 2559 เขียนโดย phatorlocal 521
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 3 ประจำปี 2559 เขียนโดย phatorlocal 397
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 2 ประจำปี 2559 เขียนโดย phatorlocal 498
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 แบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 เขียนโดย phatorlocal 481
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ประจำปี 2559 เขียนโดย phatorlocal 453
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2559 เขียนโดย phatorlocal 472
โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ผาตอ (11) เขียนโดย phatorlocal 920
พรบ.อำนวยความสะดวก (1) เขียนโดย phatorlocal 841
ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เขียนโดย phatorlocal 853
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบ 2558 (12) เขียนโดย phatorlocal 868

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.