องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งานทำบุญทอดผ้าป่าสามััคคีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลผาตอ เขียนโดย phatorlocal 579
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มี.ค.58 เขียนโดย phatorlocal 576
โครงการบูรณาการเพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2558 เขียนโดย phatorlocal 603
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2558 เขียนโดย phatorlocal 479
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย phatorlocal 682
เตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติ เขียนโดย Super User 1556
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2557 เขียนโดย phatorlocal 573

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.