องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การจ่ายเบี้่ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 58 (11) เขียนโดย phatorlocal 548
เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ12 เขียนโดย phatorlocal 534
เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ เขียนโดย phatorlocal 557
เอกสารรณรงค์ ประขาสัมพันธ์การป้องกันเอดส์ เขียนโดย phatorlocal 559
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 1 เขียนโดย phatorlocal 1710
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ พ.ค.58 (1) เขียนโดย phatorlocal 520
แผนผังการลดขั้นตอนระยะเวลาให้บริการประชาชน เขียนโดย phatorlocal 524
งานแข่งเรือ เขียนโดย phatorlocal 552
งานทำบุญทอดผ้าป่าสามััคคีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลผาตอ เขียนโดย phatorlocal 503
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มี.ค.58 เขียนโดย phatorlocal 506

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.