องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เขียนโดย phatorlocal 468
เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ12 เขียนโดย phatorlocal 1007
จดหมายข่าว การบรรเทาภาระภาษี ประจำปี 2563 เขียนโดย phatorlocal 8
การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย phatorlocal 193
เอกสารประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม เขียนโดย phatorlocal 71
วิธีการประหยัดพลังงาน เขียนโดย phatorlocal 195
อันตรายจากการใช้กล่องโฟม เขียนโดย phatorlocal 131
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ากองทุนบทบาทสตรี เขียนโดย phatorlocal 196
สนามกีฬาตำบลผาตอ เขียนโดย phatorlocal 68
แผนสาธารณสุข 25663 (1) เขียนโดย phatorlocal 7

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.