องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 (11) เขียนโดย phatorlocal 822
กลุ่มประเทศอาเซียน เขียนโดย phatorlocal 986
ผลการดำเนินงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เขียนโดย phatorlocal 761
การออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เขียนโดย phatorlocal 787
วารสารสิ่งแวดล้อม เขียนโดย phatorlocal 753
การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ผาตอ เขียนโดย phatorlocal 702
การจ่ายเบี้่ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 58 (11) เขียนโดย phatorlocal 683
เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ12 เขียนโดย phatorlocal 646
เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ เขียนโดย phatorlocal 663
เอกสารรณรงค์ ประขาสัมพันธ์การป้องกันเอดส์ เขียนโดย phatorlocal 667

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.