องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วารสารสิ่งแวดล้อม เขียนโดย phatorlocal 709
การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ผาตอ เขียนโดย phatorlocal 664
การจ่ายเบี้่ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 58 (11) เขียนโดย phatorlocal 628
เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ12 เขียนโดย phatorlocal 602
เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ เขียนโดย phatorlocal 627
เอกสารรณรงค์ ประขาสัมพันธ์การป้องกันเอดส์ เขียนโดย phatorlocal 626
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 1 เขียนโดย phatorlocal 1785
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ พ.ค.58 (1) เขียนโดย phatorlocal 592
แผนผังการลดขั้นตอนระยะเวลาให้บริการประชาชน เขียนโดย phatorlocal 586
งานแข่งเรือ เขียนโดย phatorlocal 614

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.