องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประหยัดน้ำ เขียนโดย phatorlocal 577
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 3 ประจำปี 2560 เขียนโดย phatorlocal 638
การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (a) เขียนโดย phatorlocal 689
โครงการอบรมทวน อปพร. ปีงบประมาณ 2560 (2) เขียนโดย phatorlocal 671
โครงการลานวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลผาตอ ประจำปี 2560 เขียนโดย phatorlocal 890
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 2 ประจำปี 2560 เขียนโดย phatorlocal 645
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ประจำปี 2560 เขียนโดย phatorlocal 573
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2560 เขียนโดย phatorlocal 544
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2560 (2) เขียนโดย phatorlocal 515
โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2559 (1) เขียนโดย phatorlocal 600

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.