องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ12 เขียนโดย phatorlocal 489
เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ เขียนโดย phatorlocal 514
เอกสารรณรงค์ ประขาสัมพันธ์การป้องกันเอดส์ เขียนโดย phatorlocal 512
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 1 เขียนโดย phatorlocal 1667
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ พ.ค.58 (1) เขียนโดย phatorlocal 483
แผนผังการลดขั้นตอนระยะเวลาให้บริการประชาชน เขียนโดย phatorlocal 482
งานแข่งเรือ เขียนโดย phatorlocal 506
งานทำบุญทอดผ้าป่าสามััคคีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลผาตอ เขียนโดย phatorlocal 469
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มี.ค.58 เขียนโดย phatorlocal 465
โครงการบูรณาการเพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2558 เขียนโดย phatorlocal 467

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.