องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (64-66) เขียนโดย phatorlocal 319
เพลงสามออาร์สา เขียนโดย Super User 147
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลุกสร้างจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ ประจำปี 2563 เขียนโดย phatorlocal 4
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 เขียนโดย phatorlocal 6
จดหมายข่าว กรณียกเว้นและลดภาษีประเภทเกษตรกรรม ประจำปี 2563 เขียนโดย phatorlocal 9
มาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ เขียนโดย phatorlocal 11
แนวปฏิบัติตนเองในการป้องกันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (A) เขียนโดย phatorlocal 167
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือลปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 (1) เขียนโดย phatorlocal 414
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อวไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดน่าน เขียนโดย phatorlocal 209
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (9) เขียนโดย phatorlocal 237

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.