องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย phatorlocal 6
ประกาศการงดเว้นการเผา เขียนโดย phatorlocal 9
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2561 เขียนโดย phatorlocal 17
ประชาสัมพันธ์กำารป้องกันอัคคีภัย เขียนโดย phatorlocal 7
นโยบายด้านความโปร่งใสของผู้บริหาร เขียนโดย phatorlocal 583
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย phatorlocal 11
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ากองทุนบทบาทสตรี เขียนโดย phatorlocal 16
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เขียนโดย phatorlocal 15
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน ต.ค.2560 เขียนโดย phatorlocal 12
โครงการผู้สูงอายุตำบลผาตอกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2560 (A1) เขียนโดย phatorlocal 705

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.