องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 3 ประจำปี 2559 เขียนโดย phatorlocal 282
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 2 ประจำปี 2559 เขียนโดย phatorlocal 368
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 แบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 เขียนโดย phatorlocal 347
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ประจำปี 2559 เขียนโดย phatorlocal 336
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2559 เขียนโดย phatorlocal 346
โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ผาตอ (11) เขียนโดย phatorlocal 781
พรบ.อำนวยความสะดวก (1) เขียนโดย phatorlocal 695
ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เขียนโดย phatorlocal 714
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบ 2558 (12) เขียนโดย phatorlocal 740
ขอเชิญประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบ 2558 (2) เขียนโดย phatorlocal 1151

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.