องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เขียนโดย phatorlocal 570
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบ 2558 (12) เขียนโดย phatorlocal 579
ขอเชิญประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบ 2558 (2) เขียนโดย phatorlocal 894
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 (11) เขียนโดย phatorlocal 657
กลุ่มประเทศอาเซียน เขียนโดย phatorlocal 819
ผลการดำเนินงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เขียนโดย phatorlocal 596
การออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เขียนโดย phatorlocal 620
วารสารสิ่งแวดล้อม เขียนโดย phatorlocal 599
การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ผาตอ เขียนโดย phatorlocal 541
การจ่ายเบี้่ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 58 (11) เขียนโดย phatorlocal 505

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.