องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ผาตอ เขียนโดย phatorlocal 1026
การจ่ายเบี้่ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 58 (11) เขียนโดย phatorlocal 1038
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 1 เขียนโดย phatorlocal 2164
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ พ.ค.58 (1) เขียนโดย phatorlocal 983
งานแข่งเรือ เขียนโดย phatorlocal 1015
งานทำบุญทอดผ้าป่าสามััคคีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลผาตอ เขียนโดย phatorlocal 946
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มี.ค.58 เขียนโดย phatorlocal 933
โครงการบูรณาการเพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2558 เขียนโดย phatorlocal 1005
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2558 เขียนโดย phatorlocal 838
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย phatorlocal 1066

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.