องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2560 (2) เขียนโดย phatorlocal 97
โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2559 (1) เขียนโดย phatorlocal 173
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 4 ประจำปี 2559 เขียนโดย phatorlocal 100
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 3 ประจำปี 2559 เขียนโดย phatorlocal 69
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 2 ประจำปี 2559 เขียนโดย phatorlocal 72
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 แบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 เขียนโดย phatorlocal 73
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ประจำปี 2559 เขียนโดย phatorlocal 75
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2559 เขียนโดย phatorlocal 84
โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ผาตอ (11) เขียนโดย phatorlocal 454
พรบ.อำนวยความสะดวก (1) เขียนโดย phatorlocal 443

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.