องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เขียนโดย phatorlocal 83
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ (เม.ย.64) เขียนโดย phatorlocal 64
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง เขียนโดย phatorlocal 56
ประกาศผลสอบการคัดเลือก (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) เขียนโดย phatorlocal 83
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) เขียนโดย phatorlocal 89
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี )a เขียนโดย phatorlocal 123
ประกาศอัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มใช้ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เขียนโดย phatorlocal 73
ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย phatorlocal 104
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 เขียนโดย phatorlocal 59
รายงานผลการใช้พลังงานในองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ เขียนโดย phatorlocal 8

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.