องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 3 ประจำปี 2560 เขียนโดย phatorlocal 511
การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (a) เขียนโดย phatorlocal 539
โครงการอบรมทวน อปพร. ปีงบประมาณ 2560 (2) เขียนโดย phatorlocal 549
โครงการลานวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลผาตอ ประจำปี 2560 เขียนโดย phatorlocal 686
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 2 ประจำปี 2560 เขียนโดย phatorlocal 493
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ประจำปี 2560 เขียนโดย phatorlocal 438
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2560 เขียนโดย phatorlocal 415
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2560 (2) เขียนโดย phatorlocal 379
โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2559 (1) เขียนโดย phatorlocal 462
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 4 ประจำปี 2559 เขียนโดย phatorlocal 402

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.