องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นโยบายด้านความโปร่งใสของผู้บริหาร เขียนโดย phatorlocal 499
โครงการผู้สูงอายุตำบลผาตอกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2560 (A1) เขียนโดย phatorlocal 608
การประหยัดน้ำ เขียนโดย phatorlocal 506
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 3 ประจำปี 2560 เขียนโดย phatorlocal 562
การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (a) เขียนโดย phatorlocal 595
โครงการอบรมทวน อปพร. ปีงบประมาณ 2560 (2) เขียนโดย phatorlocal 595
โครงการลานวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลผาตอ ประจำปี 2560 เขียนโดย phatorlocal 772
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 2 ประจำปี 2560 เขียนโดย phatorlocal 551
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ประจำปี 2560 เขียนโดย phatorlocal 487
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2560 เขียนโดย phatorlocal 461

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.