องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย phatorlocal 5
จดหมายข่าว ถ้าไม่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีโทษอย่างไร เขียนโดย phatorlocal 31
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาบนทางถนน เขียนโดย phatorlocal 22
ประกาศการถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย์ เขียนโดย phatorlocal 19
คำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนพาณิิชย์ เขียนโดย phatorlocal 23
ประกาศการมอบอำนาจในการลงนาม อนุมัติ อนุญาต การปิดประกาศที่ดิน เขียนโดย phatorlocal 46
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2009 ที่ 7/2564 เขียนโดย phatorlocal 48
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการจัดพิธีศพในสถานการณ์การแพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มติมหาเถรสมาคม) 1 เขียนโดย phatorlocal 47
คำสั่งคณะกรรมการโรคติิดต่อจังหวัดน่าน ที่ 15/2564 เขียนโดย phatorlocal 37
คำสั่งคณะกรรมการโรคติิดต่อจังหวัดน่าน ที่ 14/2564 เขียนโดย phatorlocal 32

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.