องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี  ประจำปี 2560

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ตั้งแต่ 1 มกราคม  ถึงสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ภาษีป้าย                        ตั้งแต่ 1 มกราคม  ถึงสินสุดเดือนมีนาคม ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่            ตั้งแต่ 1 มกราคม  ถึงสินสุดเดือนเมษายน ของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.