องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (64-66) เขียนโดย phatorlocal 75
เพลงสามออาร์สา เขียนโดย Super User 43
แนวปฏิบัติตนเองในการป้องกันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (A) เขียนโดย phatorlocal 60
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือลปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 (1) เขียนโดย phatorlocal 226
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อวไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดน่าน เขียนโดย phatorlocal 77
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (9) เขียนโดย phatorlocal 90
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เขียนโดย phatorlocal 344
การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย phatorlocal 79
วิธีการประหยัดพลังงาน เขียนโดย phatorlocal 92
อันตรายจากการใช้กล่องโฟม เขียนโดย phatorlocal 40

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.