องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย phatorlocal 13
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย phatorlocal 41
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปี 2562 เขียนโดย phatorlocal 41
การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ก.ค.62 เขียนโดย phatorlocal 148
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล เขียนโดย phatorlocal 140
กรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-64) เขียนโดย phatorlocal 142
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.ผาตอ เขียนโดย phatorlocal 148
ทดสอบ เขียนโดย Super User 229
ประกาศผลการคัดเลือกคนดีศรีผาตอ ประจำปี 2562 (1) เขียนโดย phatorlocal 226
ประกาศหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เขียนโดย phatorlocal 257

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.