องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศคุณธรรมจริยธรรม เขียนโดย phatorlocal 8
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน เขียนโดย phatorlocal 8
ประกาศสอบรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย phatorlocal 19
กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ (เดือนกันยายน 2561) เขียนโดย phatorlocal 56
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานช่าง เขียนโดย phatorlocal 91
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ประสงค์รับเงินด้วยตนเอง เดือน พ.ค.61 เขียนโดย phatorlocal 224
นโยบายด้านความโปร่งใสของผู้บริหาร เขียนโดย phatorlocal 420
โครงการผู้สูงอายุตำบลผาตอกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2560 (A1) เขียนโดย phatorlocal 526
การประหยัดน้ำ เขียนโดย phatorlocal 436
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 3 ประจำปี 2560 เขียนโดย phatorlocal 483

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.