องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศการมอบอำนาจในการลงนาม อนุมัติ อนุญาต การปิดประกาศที่ดิน เขียนโดย phatorlocal 3
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2009 ที่ 7/2564 เขียนโดย phatorlocal 3
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการจัดพิธีศพในสถานการณ์การแพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มติมหาเถรสมาคม) 1 เขียนโดย phatorlocal 6
คำสั่งคณะกรรมการโรคติิดต่อจังหวัดน่าน ที่ 15/2564 เขียนโดย phatorlocal 2
คำสั่งคณะกรรมการโรคติิดต่อจังหวัดน่าน ที่ 14/2564 เขียนโดย phatorlocal 2
คำสั่งคณะกรรมการโรคติิดต่อจังหวัดน่าน ที่ 13/2564 เขียนโดย phatorlocal 2
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เขียนโดย phatorlocal 33
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ (เม.ย.64) เขียนโดย phatorlocal 56
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง เขียนโดย phatorlocal 49
ประกาศผลสอบการคัดเลือก (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) เขียนโดย phatorlocal 73

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.