องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ (เดือนกันยายน 2561) เขียนโดย phatorlocal 22
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานช่าง เขียนโดย phatorlocal 49
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ประสงค์รับเงินด้วยตนเอง เดือน พ.ค.61 เขียนโดย phatorlocal 172
นโยบายด้านความโปร่งใสของผู้บริหาร เขียนโดย phatorlocal 371
โครงการผู้สูงอายุตำบลผาตอกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2560 (A1) เขียนโดย phatorlocal 468
การประหยัดน้ำ เขียนโดย phatorlocal 396
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 3 ประจำปี 2560 เขียนโดย phatorlocal 441
การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (a) เขียนโดย phatorlocal 463
โครงการอบรมทวน อปพร. ปีงบประมาณ 2560 (2) เขียนโดย phatorlocal 484
โครงการลานวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลผาตอ ประจำปี 2560 เขียนโดย phatorlocal 582

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.