องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ก.ค.62 เขียนโดย phatorlocal 14
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล เขียนโดย phatorlocal 14
กรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-64) เขียนโดย phatorlocal 17
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.ผาตอ เขียนโดย phatorlocal 13
ทดสอบ เขียนโดย Super User 85
ประกาศผลการคัดเลือกคนดีศรีผาตอ ประจำปี 2562 (1) เขียนโดย phatorlocal 86
ประกาศหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เขียนโดย phatorlocal 141
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เขียนโดย phatorlocal 163
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เขียนโดย phatorlocal 150
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2562 เขียนโดย phatorlocal 27

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.