องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ศพค.ผาตอ ร่วมกับ อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสร้างความปลอดภัย ร่วมใจเฝ้าระวัง ป้องกันการกระทำด้วยควาารุนแรง

(เวทีถอดบทเรียน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 

Login Form

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.