องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

          ศพค.ผาตอ ร่วมกับ อบต.ผาตอ ได้จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสร้างความปลอดภัย ร่วมใจเฝ้าระวัง

ปัองกันการกระทำด้วยความรุนแรง (กิจกรรมการประชุมคณะทำงานฯ) ในวันที่ 25 มิ.ย.62

 

Login Form

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.