องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

        ศพค.ผาตอ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สำนักงาน พมจ.น่าน และ อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมโครงการ

ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลผาตอ ขึ้นระหว่างวันที่ 

27-28 ก.ย.61 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ครอบครัวผู้สูงอายุ 

(คู่สามีภรรยา และผู้สูงอายุทั่วไป) คณะกรรมการ

ศพค.ผาตอ และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ผาตอ

Login Form

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.