องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง


Strict Standards: Declaration of JCacheControllerView::get() should be compatible with JCacheController::get($id, $group = NULL) in /home/www/virtual/chiangklang.org/phatorlocal_org/htdocs/libraries/joomla/cache/controller/view.php on line 0

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผาตอ

ศพค.ผาตอ ร่วมกับ อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสร้างความปลอดภัย ร่วมใจเฝ้าระวัง ป้องกันการกระทำด้วยควาารุนแรง

(เวทีถอดบทเรียน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 

ศพค.ผาตอ ร่วมกับ อบต.ผาตอ จัดโครงการชุมชนสร้างความปลอดภัย เฝ้าระวัง ป้องกันการกระทำความรุนแรง

(เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างชุมชนปลอดภัย สื่อสารสัมพันธ์ สร้างวินัยเชิงบวก ไม่ใช้ความรุนแรง)

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

 

 

          ศพค.ผาตอ ร่วมกับ อบต.ผาตอ ได้จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสร้างความปลอดภัย ร่วมใจเฝ้าระวัง

ปัองกันการกระทำด้วยความรุนแรง (กิจกรรมการประชุมคณะทำงานฯ) ในวันที่ 25 มิ.ย.62

 

        ศพค.ผาตอ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สำนักงาน พมจ.น่าน และ อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมโครงการ

ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลผาตอ ขึ้นระหว่างวันที่ 

27-28 ก.ย.61 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ครอบครัวผู้สูงอายุ 

(คู่สามีภรรยา และผู้สูงอายุทั่วไป) คณะกรรมการ

ศพค.ผาตอ และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ผาตอ

ศพค.ตำบลผาตอ ร่วมกับ อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมโีครงการแกนนำ เด็ก เยาวชน บุคคลในครอบครัว

ร่วมเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาความรุนแรง และการทุจริตประพฤติมิชอบในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย

เป็นเด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้นำท้องที่ ผุ้นำท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.