อบต.ผาตอ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โดยรถประชาสัมพันธ์กระจายเสียง และติดป้ายประชาสัมพันธ์ วิธีการ

แนวทาง การป้องกันตนเอง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นำโดยท่านนายก และคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลผาตอ