อบต.ผาตอ ร่วมกับ สภ.ท่าวังผา ได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการด้านการจราจรให้แก่ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่สัญจรไปมา ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564