อบต.ผาตอ ร่วมกับนายอำเภอท่าวังผา สาธารณสุขอำเภอท่าวังผา เกษตรอำเภอท่าวังผา และ

เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรท่าวังผา และ รพ.สต.บ้านน้ำโมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 

ณ บ้านน้ำโมง ม.5 และบ้านสบเป็ด ม.6พร้อมตรวจคัดกรองป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

โดยมีการดำเนินการทุกวันพุธของสัปดาห์ในช่วงการระบาดของโรค