อบต.ผาตอ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าวังผา ดำเนินการ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 ณ ตู้ยามบ้านแหน 2

กิจกรรม

     - มีจุดให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป

     - จุดสกัดเมาแล้วขับ/ไม่สวมหมวกกันน๊อค/ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย/ไม่มีใบอนุญาตขับขี่

    - บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกทางถนน

    - ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

          โดยมีท่านนายอำเภอท่าวังผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ ผู้กำกับการสถานตำรวจภูธรท่าวังผา

หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ

ให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่