องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 
นายสมควร ปรมปัญญาวกรกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
   
นายเทียนชัย คำมงคล
นายช่างโยธา
 
   
นายสมคิด จิณะไชย
ผู้ช่วยช่างโยธา
 

 

นางสาวสุชาวดี   กันยะ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.