องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 


นายสมควร ปรมปัญญาวกรกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 


นายเทียนชัย คำมงคล
นักจัดการงานช่าง

 


นายสมคิด จิณะไชย
ผู้ช่วยช่างโยธา

 

                   นายสิทธิชัย   ทานัน

                 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นางสาวสุภิชญา   กันยะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.