องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 

 

1
นางจันทร์เพ็ญ  อะทะ
  นายก อบต.ผาตอ

 โทร.0872074726

 

2
นายนิรันทร์   วงศ์สาร
รองนายก
 โทร.088-4096760


นายเดช  ไชยสลี
รองนายก
โทร.088-4048573


นายวุฒิชัย   ใบยา
เลขานุการ
 โทร.095-6347257

1. วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

2. คำแถลงนโยบาย

                                                                                                                         

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.