องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 

 

1
นางจันทร์เพ็ญ  อะทะ
นายก อบต.ผาตอ

 

2
นายนิรันทร์   วงศ์สาร
รองนายก 


นายเดช  ไชยสลี
รองนายก


นายวุฒิชัย   ใบยา
เลขานุการ 

1. วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

                                                                            2. คำแถลงนโยบาย

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.