องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ผู้บริหาร

1 

นางจันทร์เพ็ญ   อะทะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ

facebookiconmail
animated-gifs-cell-phones-07054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17

 

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ


39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ

ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 

อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

สินค้าโอท้อป

สินค้าโอท้อป

2014-07-27-14-29-52 หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ

sapa1

    จัดชื้อ / จัดจ้าง / ประกวดราคา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
วันจันทร์, 12 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. รอบ 12 เดือน Read More...
สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
วันจันทร์, 12 พฤศจิกายน 2561
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน Read More...
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 61
วันจันทร์, 12 พฤศจิกายน 2561
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. แผนการจัดหาพัสดุแยกส่วนราชการ 3. แผนการจัดหาพัสดุ อปท. Read More...
ประกาศโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ จำนวน 8 โครงการ (11 ตุลาคม 2561)
วันพฤหัสบดี, 11 ตุลาคม 2561
ประกาศโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ จำนวน  8 โครงการ  (ตามเอกสารแนบท้าย) 1.... Read More...
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างอบต.ผาตอ จำนวน 8 โครงการ(วันที่ 5 ตุลาคม 2561)
วันศุกร์, 05 ตุลาคม 2561
1.โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนาหนุนสอง  หมู่ 2  (ตามเอกสารแนบท้าย) 2. โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนาหนุนสาม... Read More...
ตารางแสดงวงเงินราคากลางคก.ซ่อมแซมหลังคาศพด.บ้านนาหนุน 2 ลงวันที่ 19 ก.ค.2561
วันศุกร์, 20 กรกฎาคม 2561
ราคากลาง คก.ซ่อมแซมหลังคาศพด.บ้านนาหนุน 2 ดังนี้ 1. ตารางแสดงวงเงินงบประาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ... Read More...
ตารางแสดงวงเงินราคากลางคก.ซ่อมแซ่มถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม.2 ลว. 17 เม.ย. 2561
วันพุธ, 18 เมษายน 2561
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาหนุนสอง หมู่ 2       1. ... Read More...
ตารางแสดงวงเงินราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2560
วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 รายละเอียดแนบ Read More...
ตารางแสดงวงเงินราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่ป่าสุสาน บ้านน้ำพุ หมู่ 4 ลงวันที่ 18 ก.ค.2560
วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่ป่าสุสาน บ้านน้ำพุ หมู่ 4  รายละเอียด Read More...
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและยานยนต์ ลงวันที่ 22 ส.ค.2560
วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและยานยนต์  รายละเอียดแนบ Read More...
ตารางแสดงวงเงินราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและยานยนต์ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560
วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและยานยนต์  รายละเอียดแนบ Read More...
ตารางแสดงราคากลางซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์ ( 20 สิงหาคม 2560)
วันอาทิตย์, 20 สิงหาคม 2560
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์  (ตามเอกสารแนบท้าย ตาราง. ปร.4 ปร.5) Read More...
ประกาศสอบราคา
วันจันทร์, 07 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามรายละเอียดแนบท้าย Read More...
กำหนดราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
วันพฤหัสบดี, 03 สิงหาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินซื้่อครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียดแนบ Read More...
ตารางโครงการปรับปรุงป่าสุสาน บ้านสบเป็ด หมู่ 6
วันพฤหัสบดี, 03 สิงหาคม 2560
ตารางโครงการปรับปรุงป่าสุสาน บ้านสบเป็ด หมู่ 6 (ตามรายละเอียดแนบ) Read More...
ตารางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านแหน 2 หมู่ 3
วันพุธ, 02 สิงหาคม 2560
ตารางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านแหน 2 หมูู่ 3  (ตามรายละเอียดแนบ) Read More...
ตารางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านน้ำโมง หมู่ 5
วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560
ตารางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านน้ำโมง หมู่ 5 (ตามรายละเอียดแนบ) Read More...
ตารางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็๋ก บ้านนาหนุน 2 หมู่ 2
วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560
ตารางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านนาหุนุน 2  หมู่ 2 (รายละเอียดแนบ) Read More...
ตารางแสดงวงเงินราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต หมู่ 7 ลงวันที่ 18 ก.ค.2560
วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต หมู่ 7 รายละเอียดแนบ Read More...
ตารางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านน้ำพุ หมู่ 4
วันศุกร์, 07 กรกฎาคม 2560
ตารางโครการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านน้ำพุ หมู้ 4(รายละเอียดแนบท้าย) Read More...

IMAGE กิจกรรมวันดินโลก
วันอังคาร, 04 ธันวาคม 2561
          อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก ในวันที่ 3 ธ.ค.61... Read More...
IMAGE โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลผาตอ
วันพฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2561
                     ศพค.ผาตอ... Read More...
IMAGE โครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะและพัฒนาการกรีดยางพารา
วันจันทร์, 03 กันยายน 2561
         อบต.ผาตอ ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน... Read More...
IMAGE โครงการเพื่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ศพด.ผาตอ ประจำปี 2561 (AA)
วันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2561
                                           กองการศึกษา... Read More...
IMAGE โครงการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิลงทะเบียนผุู้สูงอายุ ปีงบ 63
วันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2561
                               อบต.ผาตอ... Read More...
IMAGE โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 (1)
วันอังคาร, 24 เมษายน 2561
อบต.ผาตอร่วมกับ สภ.ท่าวังผา ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ... Read More...
IMAGE โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
วันจันทร์, 23 เมษายน 2561
        อบต.ผาตอ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าวังผา ดำเนินการ... Read More...
IMAGE จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับเงินสดด้วยตนเอง
วันจันทร์, 23 เมษายน 2561
อบต.ผาตอได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สุูง เป็นเงินสด Read More...
IMAGE โครงการชุมชนร่วมใจ รณรงค์ ควบคุม ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันอังคาร, 27 มิถุนายน 2560
       อบต.ผาตอ ร่วมกับอำเภอท่าวังผา และส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่... Read More...
IMAGE ผลโครงการผู้สูงอายุตำบลผาตอกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2560 (Z)
วันพุธ, 21 มิถุนายน 2560
อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุตำบลผาตอกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต... Read More...
IMAGE โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลผาตอ ประจำปี 2560 (2)
วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560
               อบต.ผาตอ ร่วมกันสภาเด็กและเยาวชนตำบลผาตอ... Read More...
IMAGE โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 (1)
วันศุกร์, 28 เมษายน 2560
        อบต.ผาตอจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560... Read More...
IMAGE โครงการวันประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นผาตอ-แสนทอง ประจำปี 2560 (11)
วันพฤหัสบดี, 20 เมษายน 2560
          อบต.ผาตอร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลผาตอ... Read More...
IMAGE กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง
วันพฤหัสบดี, 20 เมษายน 2560
          อบต.ผาตอ นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล... Read More...
IMAGE โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2559 (2)
วันจันทร์, 14 พฤศจิกายน 2559
       อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสร้างพลังชุมชน... Read More...
IMAGE โครงการออกเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง
วันจันทร์, 18 เมษายน 2559
       อบต.ผาตอ นำโดยท่านนายกจันทร์เพ็ญ  อะทะ พนักงานเจ้าหน้าที่... Read More...
IMAGE โครงการป้องกันไฟ ป้องกันป่า ด้วยจิตอาสา 1 วัน 100 กิโลเมตร
วันพุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2559
        วันที่ 12 มกราคม 2559 อบต.ผาตอ... Read More...
IMAGE กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา (12)
วันศุกร์, 07 สิงหาคม 2558
              อบต.ผาตอ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา... Read More...
IMAGE การประชุม อปท.สัญจร อ.ท่าวังผา (a58)
วันศุกร์, 07 สิงหาคม 2558
       อบต.ผาตอ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม อปท.สัญจร อ.ท่าวังผา  ในวันที่ 27... Read More...
IMAGE โครงการอบรมทบทวน อปพร.58 (11)
วันพุธ, 29 กรกฎาคม 2558
   อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมทบทวน อปพร.ปี 2558... Read More...
IMAGE โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้ายภัยยาเสพติด
วันพุธ, 27 พฤษภาคม 2558
  อบต.ผาตอ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลผาตอ จัดกิจกรรมโครงการ  ... Read More...
IMAGE โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 581
วันพฤหัสบดี, 30 เมษายน 2558
     อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ในวันที่ 23 เมษายน... Read More...
IMAGE แข่งเรือประเพณีวัฒนธรรมผาตอ-แสนทอง 1
วันพฤหัสบดี, 30 เมษายน 2558
อบต.ผาตอ อบต.แสนทอง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลผาตอ แสนทอง... Read More...
IMAGE โครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 58-61
วันอังคาร, 10 มีนาคม 2558
         อบต.ผาตอ ได้ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี... Read More...
IMAGE โครงการอบรม อปพร.ตำบลผาตอ รุ่นที่ 4 และแสนทอง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2558
วันอังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2558
         อบต.ผาตอ ร่วมกับ อบต.แสนทอง จัดกิจกรรมโครงการอบรม... Read More...
IMAGE อุ่นไอรักร้อยดวงใจต้ายภัยหนาว 58
วันพุธ, 14 มกราคม 2558
       อบต.ผาตอ ได้จ่ายผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ... Read More...
IMAGE วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 (1)
วันอังคาร, 13 มกราคม 2558
       อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558  เมื่อวันที่ 9 มกราคม... Read More...
IMAGE มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ยากไร้ ประจำปี 2558
วันอังคาร, 06 มกราคม 2558
     ตามที่ อบต.ผาตอ... Read More...
IMAGE รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบ 59
วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557
        อบต.ผาตอ ลงพื้นที่ตำบลผาตอ หมู่ที่ 1-7... Read More...
IMAGE มอบห้องล้างไตให้กับผูู้ด้อยโอกาสที่เป็นที่โรคไตวาย
วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557
              อบต.ผาตอ นำโดย นางจันทร์เพ็ญ  อะทะ นายก อบต.ผาตอ... Read More...
IMAGE พิธีืทำบุญสืบชะตาอาคารศุูนย์พัฒนาอาชีพตำบลผาตอ
วันพฤหัสบดี, 14 สิงหาคม 2557
  อบต.ผาตอได้จัดพิธีทำบุญสืบชะตาอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพตำบลผาตอ... Read More...
IMAGE อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีไทย
วันอาทิตย์, 27 กรกฎาคม 2557
อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีไทย ... Read More...

    ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

Page:

28-11-2561 Hits:14 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ…

อบต.ผาตอ จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ (กรณีขอรับเป็นเงินสด) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ตามเอกสารแนบท้ายนี้

Read more

13-11-2561 Hits:40 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

ประกาศคุณธรรมจริยธรร…

ประกาศคุณธรรมจริยธรรม

Read more

13-11-2561 Hits:39 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

ประกาศเจตจำนงในการบร…

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของผู้บริหาร

Read more

08-11-2561 Hits:44 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

ประกาศสอบรับสมัครบุค…

ประกาศสอบพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

Read more

03-09-2561 Hits:91 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ…

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2561

Read more

06-08-2561 Hits:120 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

ประกาศสอบคัดเลือกพนั…

1. ประกาศ 2. คุณสมบัติผู้สมัคร 3.ใบสมัครสอบ 4. หลักสูตรและวิธีการสอบ

Read more

24-04-2561 Hits:252 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู…

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอจะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุที่ประสงค์รับเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ในวันที่ 4 พฤษภาคม...

Read more

06-12-2560 Hits:449 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

นโยบายด้านความโปร่งใ…

คำแถลงนโยบาย ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่

Read more

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
วันพุธ, 19 กันยายน 2561
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน {คลิก}         Read More...

ร้องทุกข์ร้องเรียน

ใส่อีเมล์ของคุณ 
เรื่อง 
รายละเอียด 
ชื่อ-สกุล 
ที่อยู่ 
กรุณาใส่ข้อมูลในที่ปรากฎ igiry ช่วยป้องกันสแปม
    

ลิงค์องกรอื่น ๆ

Untitled-1 
dla
nancoth
moi
prd

สถิติผู้มาเยี่ยมชม

2225858
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
439
6202
17135
2168792
99208
95642
2225858

Your IP: 18.205.19.203
Server Time: 2018-12-19 01:50:21

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.