องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ผู้บริหาร

1 

นางจันทร์เพ็ญ   อะทะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ

facebookiconmail
animated-gifs-cell-phones-07054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17

 

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ


39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ

ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 

อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

สินค้าโอท้อป

สินค้าโอท้อป

2014-07-27-14-29-52 หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ

sapa1

    จัดชื้อ / จัดจ้าง / ประกวดราคา

ตารางแสดงวงเงินราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2560
วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 รายละเอียดแนบ Read More...
ตารางแสดงวงเงินราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่ป่าสุสาน บ้านน้ำพุ หมู่ 4 ลงวันที่ 18 ก.ค.2560
วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่ป่าสุสาน บ้านน้ำพุ หมู่ 4  รายละเอียด Read More...
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและยานยนต์ ลงวันที่ 22 ส.ค.2560
วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและยานยนต์  รายละเอียดแนบ Read More...
ตารางแสดงวงเงินราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและยานยนต์ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560
วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและยานยนต์  รายละเอียดแนบ Read More...
ตารางแสดงราคากลางซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์ ( 20 สิงหาคม 2560)
วันอาทิตย์, 20 สิงหาคม 2560
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์  (ตามเอกสารแนบท้าย ตาราง. ปร.4 ปร.5) Read More...
ประกาศสอบราคา
วันจันทร์, 07 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามรายละเอียดแนบท้าย Read More...
กำหนดราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
วันพฤหัสบดี, 03 สิงหาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินซื้่อครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียดแนบ Read More...
ตารางโครงการปรับปรุงป่าสุสาน บ้านสบเป็ด หมู่ 6
วันพฤหัสบดี, 03 สิงหาคม 2560
ตารางโครงการปรับปรุงป่าสุสาน บ้านสบเป็ด หมู่ 6 (ตามรายละเอียดแนบ) Read More...
ตารางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านแหน 2 หมู่ 3
วันพุธ, 02 สิงหาคม 2560
ตารางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านแหน 2 หมูู่ 3  (ตามรายละเอียดแนบ) Read More...
ตารางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านน้ำโมง หมู่ 5
วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560
ตารางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านน้ำโมง หมู่ 5 (ตามรายละเอียดแนบ) Read More...
ตารางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็๋ก บ้านนาหนุน 2 หมู่ 2
วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560
ตารางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านนาหุนุน 2  หมู่ 2 (รายละเอียดแนบ) Read More...
ตารางแสดงวงเงินราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต หมู่ 7 ลงวันที่ 18 ก.ค.2560
วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต หมู่ 7 รายละเอียดแนบ Read More...
ตารางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านน้ำพุ หมู่ 4
วันศุกร์, 07 กรกฎาคม 2560
ตารางโครการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านน้ำพุ หมู้ 4(รายละเอียดแนบท้าย) Read More...
ตารางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านน้ำพุ หมู่ 4
วันศุกร์, 07 กรกฎาคม 2560
ตารางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านน้ำพุ หมู่ 4 (ตามรายละเอียดแนบ) Read More...
ตารางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านวังทอง หมู่ 1
วันพฤหัสบดี, 06 กรกฎาคม 2560
ตารางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านวังทอง หมู่ 1 (รายละเอียดแนบ) Read More...
ตารางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านวังทอง หมู่ 1
วันพฤหัสบดี, 06 กรกฎาคม 2560
ตารางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านวังทอง หมู่ 1 (รายละเอียดแนบ) Read More...
ตารางโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านน้ำโมง หมู่ 5
วันพฤหัสบดี, 06 กรกฎาคม 2560
ตารางโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านน้ำโมง หมู่ 5 (รายละเอียดแนบ) Read More...
ตารางโครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม บ้านแหน 2 หมู่ 3
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
ตารางโครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม บ้านแหน 2 หมู่ 3 (รายละเอียดแนบ) Read More...
ตารางแสดงราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้านแหน 2 (6 มิถุนายน 2560)
วันศุกร์, 09 มิถุนายน 2560
ตารางแสดงราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้านแหน 2  รายละเอียดตามเอกสารแนบ ตาราง,ปร4-5 Read More...
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 3 ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดี, 08 มิถุนายน 2560
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 3 ประจำปี 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ Read More...

IMAGE โครงการชุมชนร่วมใจ รณรงค์ ควบคุม ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันอังคาร, 27 มิถุนายน 2560
       อบต.ผาตอ ร่วมกับอำเภอท่าวังผา และส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่... Read More...
IMAGE ผลโครงการผู้สูงอายุตำบลผาตอกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2560 (Z)
วันพุธ, 21 มิถุนายน 2560
อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุตำบลผาตอกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต... Read More...
IMAGE โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลผาตอ ประจำปี 2560 (2)
วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560
               อบต.ผาตอ ร่วมกันสภาเด็กและเยาวชนตำบลผาตอ... Read More...
IMAGE โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 (1)
วันศุกร์, 28 เมษายน 2560
        อบต.ผาตอจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560... Read More...
IMAGE โครงการวันประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นผาตอ-แสนทอง ประจำปี 2560 (11)
วันพฤหัสบดี, 20 เมษายน 2560
          อบต.ผาตอร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลผาตอ... Read More...
IMAGE กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง
วันพฤหัสบดี, 20 เมษายน 2560
          อบต.ผาตอ นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล... Read More...
IMAGE โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2559 (2)
วันจันทร์, 14 พฤศจิกายน 2559
       อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสร้างพลังชุมชน... Read More...
IMAGE โครงการออกเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง
วันจันทร์, 18 เมษายน 2559
       อบต.ผาตอ นำโดยท่านนายกจันทร์เพ็ญ  อะทะ พนักงานเจ้าหน้าที่... Read More...
IMAGE โครงการป้องกันไฟ ป้องกันป่า ด้วยจิตอาสา 1 วัน 100 กิโลเมตร
วันพุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2559
        วันที่ 12 มกราคม 2559 อบต.ผาตอ... Read More...
IMAGE กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา (12)
วันศุกร์, 07 สิงหาคม 2558
              อบต.ผาตอ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา... Read More...
IMAGE การประชุม อปท.สัญจร อ.ท่าวังผา (a58)
วันศุกร์, 07 สิงหาคม 2558
       อบต.ผาตอ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม อปท.สัญจร อ.ท่าวังผา  ในวันที่ 27... Read More...
IMAGE โครงการอบรมทบทวน อปพร.58 (11)
วันพุธ, 29 กรกฎาคม 2558
   อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมทบทวน อปพร.ปี 2558... Read More...
IMAGE โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้ายภัยยาเสพติด
วันพุธ, 27 พฤษภาคม 2558
  อบต.ผาตอ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลผาตอ จัดกิจกรรมโครงการ  ... Read More...
IMAGE โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 581
วันพฤหัสบดี, 30 เมษายน 2558
     อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ในวันที่ 23 เมษายน... Read More...
IMAGE แข่งเรือประเพณีวัฒนธรรมผาตอ-แสนทอง 1
วันพฤหัสบดี, 30 เมษายน 2558
อบต.ผาตอ อบต.แสนทอง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลผาตอ แสนทอง... Read More...
IMAGE โครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 58-61
วันอังคาร, 10 มีนาคม 2558
         อบต.ผาตอ ได้ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี... Read More...
IMAGE โครงการอบรม อปพร.ตำบลผาตอ รุ่นที่ 4 และแสนทอง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2558
วันอังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2558
         อบต.ผาตอ ร่วมกับ อบต.แสนทอง จัดกิจกรรมโครงการอบรม... Read More...
IMAGE อุ่นไอรักร้อยดวงใจต้ายภัยหนาว 58
วันพุธ, 14 มกราคม 2558
       อบต.ผาตอ ได้จ่ายผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ... Read More...
IMAGE วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 (1)
วันอังคาร, 13 มกราคม 2558
       อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558  เมื่อวันที่ 9 มกราคม... Read More...
IMAGE มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ยากไร้ ประจำปี 2558
วันอังคาร, 06 มกราคม 2558
     ตามที่ อบต.ผาตอ... Read More...
IMAGE รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบ 59
วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557
        อบต.ผาตอ ลงพื้นที่ตำบลผาตอ หมู่ที่ 1-7... Read More...
IMAGE มอบห้องล้างไตให้กับผูู้ด้อยโอกาสที่เป็นที่โรคไตวาย
วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557
              อบต.ผาตอ นำโดย นางจันทร์เพ็ญ  อะทะ นายก อบต.ผาตอ... Read More...
IMAGE พิธีืทำบุญสืบชะตาอาคารศุูนย์พัฒนาอาชีพตำบลผาตอ
วันพฤหัสบดี, 14 สิงหาคม 2557
  อบต.ผาตอได้จัดพิธีทำบุญสืบชะตาอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพตำบลผาตอ... Read More...
IMAGE อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีไทย
วันอาทิตย์, 27 กรกฎาคม 2557
อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีไทย ... Read More...

    ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

Page:

06-12-2560 Hits:56 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

นโยบายด้านความโปร่งใ…

คำแถลงนโยบาย ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่

Read more

15-06-2560 Hits:214 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

โครงการผู้สูงอายุตำบ…

          อบต.ผาตอ จะจัดกิจกรรมโครงการผุ้สูงอายุตำบลผาตอกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 16...

Read more

13-06-2560 Hits:172 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

การประหยัดน้ำ

วิธีการใช้น้ำอย่างประหวัด

Read more

08-06-2560 Hits:203 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

งบแสดงฐานะการเงิน ไต…

งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 3  ประจำปี 2560

Read more

02-06-2560 Hits:209 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

การจ่ายเบี้ยยังชีพ ป…

        องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ที่แจ้งความประสงค์รับเงินสด) ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560...

Read more

19-05-2560 Hits:231 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

โครงการอบรมทวน อปพร.…

อบต.ผาตอ จะดำเนินจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ มีกลุ่มเป้าหมายที่ เป็น...

Read more

20-04-2560 Hits:268 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

โครงการลานวัฒนธรรมสื…

         อบต.ผาตอ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลผาตอ จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการลานวัฒนธรรมสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ในวันที่...

Read more

06-04-2560 Hits:198 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

งบแสดงฐานะการเงิน ไต…

งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 2  ประจำปี 2560

Read more

ร้องทุกข์ร้องเรียน

ใส่อีเมล์ของคุณ 
เรื่อง 
รายละเอียด 
ชื่อ-สกุล 
ที่อยู่ 
กรุณาใส่ข้อมูลในที่ปรากฎ oikeo ช่วยป้องกันสแปม
    

ลิงค์องกรอื่น ๆ

Untitled-1 
dla
nancoth
moi
prd

สถิติผู้มาเยี่ยมชม

1863894
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
21
698
1181
1857228
12410
10100
1863894

Your IP: 54.227.48.147
Server Time: 2018-02-20 00:53:31

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.