องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ผู้บริหาร

 1
นางจันทร์เพ็ญ   อะทะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ
facebookicon mail
bell

animated-gifs-cell-phones-07054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17
องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ
39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ
ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com

kmvzlh

สินค้าโอท้อป

พญากรณ์อากาศ

กิจกรรม / โครงการ

IMAGE ลงพื้นที่คัดกรอง ตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ผู้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (มะม่วง)
วันศุกร์, 07 พฤษภาคม 2564
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564  อบต.ผาตอนำโดยท่านนายกจันทร์เพ็ญ  อะทะ ร่วมกับ... Read More...
IMAGE โครงการป้องกันและลดอุบัติิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 (ค.2)
วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน 2564
         อบต.ผาตอ ร่วมกับ สภ.ท่าวังผา... Read More...
IMAGE กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ครั้งที่ 2)
วันศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2564
อบต.ผาตอ นำโดยท่านนายจันทร์เพ็ญ  อะทะ คณะผู้บริหาร พนักงาน... Read More...
IMAGE โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ กิจกรรม Big ClBeaning Day (ครั้งที่ 2)
วันศุกร์, 29 มกราคม 2564
อบต.ผาตอ ได้จัดกิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ Big Cleaning Day... Read More...
IMAGE กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ครั้งที่ 1)
วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564
อบต.ผาตอ นำโดยคณะผุู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.ผาตอ... Read More...
IMAGE โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ กิจกรรม Big ClBeaning Day (ครั้งที่ 1)
วันศุกร์, 15 มกราคม 2564
 อบต.ผาตอ ได้จัดกิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ กิจกรรม Big... Read More...
IMAGE ลงพื้นที่เยี่ยมผุู้สูงอายุ ผู้พิการติดเตียง
วันอังคาร, 29 ธันวาคม 2563
อบต.ผาตอ ร่วมกับ รพ.สต.ในพื้นที่ตำบลผาตอ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ... Read More...
IMAGE โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ
วันศุกร์, 18 ธันวาคม 2563
อบต.ผาตอ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ... Read More...
IMAGE กิจกรรมพ่นละอองฝอยป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบ 63 (2)
วันศุกร์, 17 กรกฎาคม 2563
               อบต.ผาตอ... Read More...
IMAGE กิจกรรมลงพื้นที่ตรวจจุดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563
          อบต.ผาตอ ร่วมกับนายอำเภอท่าวังผา สาธารณสุขอำเภอท่าวังผา... Read More...
IMAGE โครงการป้องกันไฟป่า ประจำปี 2563
วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2563
             อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันไฟป่า... Read More...
IMAGE โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ครั้งที่ 2
วันพุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2563
            อบต.ผาตอ ได้ดำเนินโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ... Read More...
IMAGE โครงการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะ
วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2563
           วันที่ 29 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ... Read More...
IMAGE โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ครั้งที่ 1 (Z)
วันพฤหัสบดี, 30 มกราคม 2563
             อบต.ผาตอ... Read More...
IMAGE โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (3)
วันอังคาร, 14 มกราคม 2563
             อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี... Read More...
IMAGE โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลผาตอ
วันพฤหัสบดี, 02 มกราคม 2563
          อบต.ผาตอ... Read More...
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการ งบ 62 (4))
วันอังคาร, 26 พฤศจิกายน 2562
แบบรายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ (เบี้ยยังชีพ) Read More...
IMAGE กิจกรรมพ่นหมอกควันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย งบประมาณ 2562 (1)
วันอังคาร, 10 กันยายน 2562
             อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการรณรงค์ ป้องกัน พ่นหมอกควัน... Read More...
IMAGE โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การป้องกัน แก้ไขปัญหาและยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ปีงบ 2562 (3)
วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2562
           อบต.ผาตอ ร่วมกับ สนง.อัยการจังหวัดน่าน (สาขาปัว)... Read More...
IMAGE โครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
วันอังคาร, 02 กรกฎาคม 2562
        อบต.ผาต ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ 1 อปท.1... Read More...
IMAGE โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2562
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562
อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ อปพร.... Read More...
IMAGE กิจกรรมกิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”
วันพฤหัสบดี, 10 มกราคม 2562
        9 มกราคม 2562 อบต.ผาตอ ได้จัดกิจกรรม Kick off  แผนรณรงค์... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันดินโลก
วันอังคาร, 04 ธันวาคม 2561
          อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก ในวันที่ 3 ธ.ค.61... Read More...
IMAGE โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลผาตอ
วันพฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2561
                     ศพค.ผาตอ... Read More...
IMAGE โครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะและพัฒนาการกรีดยางพารา
วันจันทร์, 03 กันยายน 2561
         อบต.ผาตอ ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน... Read More...
IMAGE โครงการเพื่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ศพด.ผาตอ ประจำปี 2561 (AA)
วันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2561
                                           กองการศึกษา... Read More...
IMAGE โครงการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิลงทะเบียนผุู้สูงอายุ ปีงบ 63
วันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2561
                               อบต.ผาตอ... Read More...
IMAGE โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 (1)
วันอังคาร, 24 เมษายน 2561
อบต.ผาตอร่วมกับ สภ.ท่าวังผา ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ... Read More...
IMAGE โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
วันจันทร์, 23 เมษายน 2561
        อบต.ผาตอ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าวังผา ดำเนินการ... Read More...
IMAGE จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับเงินสดด้วยตนเอง
วันจันทร์, 23 เมษายน 2561
อบต.ผาตอได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สุูง เป็นเงินสด Read More...
IMAGE โครงการชุมชนร่วมใจ รณรงค์ ควบคุม ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันอังคาร, 27 มิถุนายน 2560
       อบต.ผาตอ ร่วมกับอำเภอท่าวังผา และส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่... Read More...
IMAGE ผลโครงการผู้สูงอายุตำบลผาตอกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2560 (Z)
วันพุธ, 21 มิถุนายน 2560
อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุตำบลผาตอกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต... Read More...

จัดชื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง สขร.เดือน พฤษภาคม 2564
วันอังคาร, 01 มิถุนายน 2564
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง สขร.เดือน พฤษภาคม  2564  (ตามเอกสารแนบ) Read More...
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน เมษายน 2564
วันพุธ, 05 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน เมษายน 2564  (ตามเอกสารแนบท้าย) Read More...
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง สขร.เดือน มีนาคม 2564
วันศุกร์, 02 เมษายน 2564
รุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง สขร.เดือน มีนาคม 2564  (ตามเอกสารแนบ) Read More...
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง สขร.เดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันอังคาร, 02 มีนาคม 2564
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง สขร.เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ตามเอกสารแนบ) Read More...

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

Page:

06-05-2564 Hits:26 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

ประชาสัมพันธ์การรับโ…

อบต.ผาตอ รับโอนพนักงานส่วนตำบล

Read more

07-04-2564 Hits:45 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

กำหนดการจ่ายเบี้ยยัง…

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เม.ยง64

Read more

23-03-2564 Hits:45 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

ประกาศรับโอนพนักงานส…

ประกาศรรับโอนพนักงานส่วนตำบล

Read more

10-02-2564 Hits:67 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

ประกาศผลสอบการคัดเลื…

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

Read more

03-02-2564 Hits:74 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ…

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบ

Read more

21-01-2564 Hits:104 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

ประกาศรับสมัครบุคคลเ…

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผช.จพง.การเงินฯ)

Read more

26-11-2563 Hits:57 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

ประกาศอัตราภาษีป้ายใ…

ประกาศอัตราภาษีป้ายใหม่ ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ....

Read more

06-11-2563 Hits:93 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

ประกาศตำแหน่งว่าง ตำ…

         อบต.ผาตอ ขอประกาศประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล (ปลัด อบต.)

Read more

ประชาสัมพันธ์เพลงอาร์สา

Untitled-1 
dla
nancoth
moi
prd

สถิติผู้มาเยี่ยมชม

3445325
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
20
778
20
3441437
9765
14917
3445325

Your IP: 3.233.219.62
Server Time: 2021-06-20 01:42:03

Login Form

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.