องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ผู้บริหาร

1 

นางจันทร์เพ็ญ   อะทะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ

facebookiconmail
animated-gifs-cell-phones-07054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17

จากใจผู้บริหาร

IMAGE ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ
วันอาทิตย์, 27 กรกฎาคม 2557
นายศรีไทย    ใบยา ประธานสภา อบต.ผาตอ Read More...
IMAGE ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ
วันอาทิตย์, 27 กรกฎาคม 2557
ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์  ไชยสีติ๊บ Read More...

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ

sapa1

กิจกรรม / โครงการ

IMAGE โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2559 (2)
วันจันทร์, 14 พฤศจิกายน 2559
       อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสร้างพลังชุมชน... Read More...
IMAGE โครงการออกเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง
วันจันทร์, 18 เมษายน 2559
       อบต.ผาตอ นำโดยท่านนายกจันทร์เพ็ญ  อะทะ พนักงานเจ้าหน้าที่... Read More...
IMAGE โครงการป้องกันไฟ ป้องกันป่า ด้วยจิตอาสา 1 วัน 100 กิโลเมตร
วันพุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2559
        วันที่ 12 มกราคม 2559 อบต.ผาตอ... Read More...
IMAGE กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา (12)
วันศุกร์, 07 สิงหาคม 2558
              อบต.ผาตอ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา... Read More...
IMAGE การประชุม อปท.สัญจร อ.ท่าวังผา (a58)
วันศุกร์, 07 สิงหาคม 2558
       อบต.ผาตอ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม อปท.สัญจร อ.ท่าวังผา  ในวันที่ 27... Read More...
IMAGE โครงการอบรมทบทวน อปพร.58 (11)
วันพุธ, 29 กรกฎาคม 2558
   อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมทบทวน อปพร.ปี 2558... Read More...
IMAGE โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้ายภัยยาเสพติด
วันพุธ, 27 พฤษภาคม 2558
  อบต.ผาตอ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลผาตอ จัดกิจกรรมโครงการ  ... Read More...
IMAGE โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 581
วันพฤหัสบดี, 30 เมษายน 2558
     อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ในวันที่ 23 เมษายน... Read More...
IMAGE แข่งเรือประเพณีวัฒนธรรมผาตอ-แสนทอง 1
วันพฤหัสบดี, 30 เมษายน 2558
อบต.ผาตอ อบต.แสนทอง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลผาตอ แสนทอง... Read More...
IMAGE โครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 58-61
วันอังคาร, 10 มีนาคม 2558
         อบต.ผาตอ ได้ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี... Read More...
IMAGE โครงการอบรม อปพร.ตำบลผาตอ รุ่นที่ 4 และแสนทอง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2558
วันอังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2558
         อบต.ผาตอ ร่วมกับ อบต.แสนทอง จัดกิจกรรมโครงการอบรม... Read More...
IMAGE อุ่นไอรักร้อยดวงใจต้ายภัยหนาว 58
วันพุธ, 14 มกราคม 2558
       อบต.ผาตอ ได้จ่ายผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ... Read More...
IMAGE วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 (1)
วันอังคาร, 13 มกราคม 2558
       อบต.ผาตอ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558  เมื่อวันที่ 9 มกราคม... Read More...
IMAGE มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ยากไร้ ประจำปี 2558
วันอังคาร, 06 มกราคม 2558
     ตามที่ อบต.ผาตอ... Read More...
IMAGE รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบ 59
วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557
        อบต.ผาตอ ลงพื้นที่ตำบลผาตอ หมู่ที่ 1-7... Read More...
IMAGE มอบห้องล้างไตให้กับผูู้ด้อยโอกาสที่เป็นที่โรคไตวาย
วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557
              อบต.ผาตอ นำโดย นางจันทร์เพ็ญ  อะทะ นายก อบต.ผาตอ... Read More...
IMAGE พิธีืทำบุญสืบชะตาอาคารศุูนย์พัฒนาอาชีพตำบลผาตอ
วันพฤหัสบดี, 14 สิงหาคม 2557
  อบต.ผาตอได้จัดพิธีทำบุญสืบชะตาอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพตำบลผาตอ... Read More...
IMAGE อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีไทย
วันอาทิตย์, 27 กรกฎาคม 2557
อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีไทย ... Read More...

    จัดชื้อ / จัดจ้าง / ประกวดราคา

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ (ประกาศลงวันที่ 12 ม.ค.2560)
วันพฤหัสบดี, 12 มกราคม 2560
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. หมู่ 1 ตามเอกสารแนบนี้ 2.... Read More...
ราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ
วันจันทร์, 09 มกราคม 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. หมู่ 1 ตามเอกสารแนบนี้... Read More...
แผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2558
แผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559  เอกสารแนบ Read More...
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ 2559
วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2558
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ 2559  เอกสารแนบ   Read More...
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแหนสอง อบต.ผาตอ ลงวันที่ 29 กันยายน 2558
วันอังคาร, 29 กันยายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแหนสอง อบต.ผาตอ ลงวันที่ 29 กันยายน 2558... Read More...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง คก.ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแหนสอง
วันอังคาร, 29 กันยายน 2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง        ... Read More...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง คก.ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแหนสอง (2)
วันอังคาร, 29 กันยายน 2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง        ... Read More...
ประกาศสอบราคาโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพตำบลผาตอ
วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2558
ประกาศสอบราคาโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพตำบลผาตอ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  Read More...
ราคากลางโครงต่อเติมศูนย์พัฒนาอาชีพตำบลผาตอ (ประกาศสอบราคาวันที่ 25 สิงหาคม 2558)
วันจันทร์, 24 สิงหาคม 2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง   ๑. ชื่อโครงการ... Read More...
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมศพด.บ้านสบเป๋็ด
วันศุกร์, 17 เมษายน 2558
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบเป็ด หมู่ 6 ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา... Read More...
ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศพด.บ้านสบเป็ด
วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง                     ... Read More...
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ จำนวน 7 โครงการ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558
วันจันทร์, 02 มีนาคม 2558
   1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนุน 2 ดูรายละเอียด    2.... Read More...
ราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน 7 โครงการ (ประกาศลงวันที่ 2 มีนาคม 2558)
วันจันทร์, 02 มีนาคม 2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการก่อสร้าง 7 โครงการ         1. ชื่อโครงการ 1.... Read More...
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ จำนวน 3 โครงการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557
วันจันทร์, 01 ธันวาคม 2557
1. ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 5 จุด ดูรายละเอียด 2.... Read More...
ราคากลางจำนวน 3 โครงการ (ประกาศลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557)
วันจันทร์, 01 ธันวาคม 2557
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง               1.... Read More...
ประกาศแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558
วันจันทร์, 13 ตุลาคม 2557
ประกาศแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 เอกสารแนบ Read More...
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558
วันจันทร์, 13 ตุลาคม 2557
 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558 เอกสารแนบ Read More...
ราคากลางโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานที่ดำเนินการ บ้านนาหนุน 3 หมู่ 7 (2)
วันเสาร์, 11 ตุลาคม 2557
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง                  ... Read More...
ราคากลางโครงการก่อสร้างศพด.บ้านสบเป็ด ขนาดไม่เกิน 50 คน(สถ.ศพด.1)
วันเสาร์, 11 ตุลาคม 2557
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง                    ... Read More...
สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
วันศุกร์, 10 ตุลาคม 2557
1. ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบเป็ด เอกสารแนบ 2.... Read More...

    ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

Page:

14-11-2559 Hits:50 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

โครงการสร้างพลังชุมช…

        อบต.ผาตอจะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย  ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 19  พฤษภาคม 2559 ณ...

Read more

24-11-2558 Hits:330 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

โครงการพัฒนาคุณภาพกา…

อบต.ผาตอ ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ผาตอ จะจัดโครงการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขึ้นในระหว่างเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2558 จึงขอเชิญ ประชาชน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

Read more

18-11-2558 Hits:321 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ phatorlocal - avatar phatorlocal

พรบ.อำนวยความสะดวก (…

สำนักงานปลัด 1. การลงทะเบียนยื่นคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2. การลงทะเบียนยื่นคำขอลงทะเบียนคนพิการ 3. การลงทะเบียนยื่คำขอเงินสงเคระห์ผู้ป่วยเอดส์ กองช่าง 1. แจ้งก่อสร้างอาคาร 2. การแจ้งขุดดิน 3. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร 4. การแจ้งดัดแปลงอาคาร 5. การแจ้งถมดิน 6. การแจ้งรื้อถอนอาคาร กองคลัง 1.การต่อใบอนุญาตต่างๆ 2.การรรับชำระภาษีต่างๆ 3....

Read more

ร้องทุกข์ร้องเรียน

ใส่อีเมล์ของคุณ 
เรื่อง 
รายละเอียด 
ชื่อ-สกุล 
ที่อยู่ 
กรุณาใส่ข้อมูลในที่ปรากฎ oxxtl ช่วยป้องกันสแปม
    

ลิงค์องกรอื่น ๆ

Untitled-1 
dla
nancoth
moi
prd

สถิติผู้มาเยี่ยมชม

1745900
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10427
12666
61770
1606034
271980
82515
1745900

Your IP: 54.205.60.171
Server Time: 2017-03-23 19:11:21

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.